manu_chef

Chef

Martin Gluščič

Chef of Restaurant Manu

Moja kuharska filozofija v prvi vrsti temelji na izboru svežih in lokalnih dobrin. Največji izziv mi predstavljalo sestavine ali pa kombinacija le teh, ki se zdijo neobičajne. Pri svojem delu me žene ustvarjalnost, strast in vztrajnost. Posamezno sestavino želim predstaviti skozi njen največji potencial, pri tem pa sem pozoren, da jedi pripravljam po metodi »zero waste«, saj s tem izražam spoštovanje do hrane.

Martin